Claudia Backholm

Inversion, Extension | Focus | Breaking Light
Avgångsutställning för Konst & Design på Östra Grevie Folkhögskola. STPLN, Malmö 19/5–21/5. Event