Inga Karen Asgeirsdottir

Magont Inuti 
@stinkydesign
ingakaren.se


Avgångsutställning för Konst & Design på Östra Grevie Folkhögskola. STPLN, Malmö 19/5–21/5. Event