Linus Öhrn

Blandade verk
@solusnocte

Jag dras ständigt till fotografiets paradoxala natur – spänningen mellan att fånga verkligheten och att förvränga den. Mitt arbete drivs av att tänja på gränserna för vad fotografi kan vara och att utmana betraktarens uppfattningar om sanning och verklighet.

Genom att experimentera med mörkrumsprocesser försöker jag bryta ned restriktionerna för traditionell fotografi och skapa bilder som är dynamiska, oförutsägbara och fulla av oväntade överraskningar. Genom att omfamna slumpen och låta mediet diktera det resultatet.

Samtidigt arbetar jag med fotografins grunder – hantverket och tekniken som underbygger mediet. Det röda mörka rummet och att se bilden långsamt träda fram i kemin till det slutgiltiga resultatet efter allt arbete.

På så sätt är mitt konstnärskap en paradox – en ständig dans mellan tradition och experiment, mellan ordning och kaos, mellan sanning och falskhet. Genom mitt arbete hoppas jag kunna utforska fotografiets oändliga möjligheter som medium.argentaffin


argentaffin

Mörkret


Mörkret

Avgångsutställning för Konst & Design på Östra Grevie Folkhögskola. STPLN, Malmö 19/5–21/5. Event